Впровадження побутової магічної обрядовості

Свого часу прихильники Рідної Віри зіткнулися з проблемою браку побутової щоденної обрядовості. Перед духовними провідниками РПК постала задача в розробці не лише колективних заходів, а і особистих чи родинних обрядів та молитов, щоб Рідна Віра могла виконувати не лише об'єднуючу функцію релігії, а і надавати психологічну підтримку та задавати напрям духовного розвитку своїм вірянам, при цьому не відходячи від народної культури.

В першу чергу звернулися до народної вишивки: її орнаментів, символів та практичного використання. Таким чином візерунок почав грати не лише декоративну роль, як було раніше, а і магічно-обрядову. Користувалися при цьому науковими роботами зарубіжних та вітчизняних авторів, зокрема Ґрофа, Маєрчик, Мельничука та інших.

Проводилися лекції щодо значення та розташування візерунків, велася індивідуальна консультативна робота, друкувалися статті в періодиці, а також інтернет ресурсах.

Це практично-магічне значення візерунку надало вишиванці та рушникам сакрального змісту, речі стали повертати собі первісну оберегову функцію, вірянин міг сам обирати потрібні йому обережні знаки і носити їх з відчуттям їхньої сили та святості.

Робота, почата мною в 2005 році, виявилася потрібною не лише рідновірам, а і влилася своїми здобутками у загальноукраїнський процес сакралізації вишивки.

Одночасно з вишивкою проводилися роботи з магічно-побутової обрядовості стосовно житла, були вдалі спроби розробити власну систему його облаштування, опираючись на традиційну українську хату та міфологію. Тут у нагоді стали дослідження з культурної антропології Байбуріна.

Розроблено артефакти, якими краще захищати вікна чи двері, обряди очищення оселі тощо. Під теоретичні засади відбулося об'єднання рідновірів- майстрів у власну громаду «Внуки Велеса», які виготовляють ритуальні речі для божників, обереги, прикраси. Ще однією з галузей стало виготовлення заговорених свічок для різних індивідуальних потреб, настоїв із трав.

В молитовно-магічних практиках духовні провідники використовують, окрім народнопоетичних зразків українських замовлянь, різноманітні психологічні прийоми, які мають екологічний вплив на психіку і допомагають вивільнити власний душевний ресурс в проблемних ситуаціях.

Руське Православне Коло (РПК) працює на розповсюдження свого віровчення, тому проводить багато заходів, де навчає людей певним обрядам, які вони можуть використовувати вдома. Одним з таких є урочисте плетення великого Дідуха на майдані, до якого долучаються всі охочі. Тут же можна сплести власного Дідуха для себе або придбати готовий оберіг у майстрів. Завершується дійство частуванням кутею та узваром. Подібні майстер класи проводяться в школах та бібліотеках.

Кілька років тому був заснований Мандрівний музей «Родовід», який проводить покази народного строю, проводить інтерактивні лекції з народознавства.

РПК запрошують на фестивалі та громадські заходи, де в рамках культурної програми проводилися свята Колодія, Купала, Дідів тощо на засадах світоглядної системи духовного об'єднання. Поширення серед народу основ рідного світобачення та впровадження його у побутове життя українців є однією з найголовніших завдань РПК.

Список використаних джерел та літератури:
1. Вісник рідновіра. — ridnovir.in.ua
2. Рідна Віра. Руське Православне Коло. — svit.in.ua

Яна (Ясна) Яковенко
Берегиня Руського Православного Кола (Запоріжжя)


Тези з доповіді на Круглому столі «Сучасне язичництво (неоязичництво) у міській культурі: український та європейський контексти». Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Історичний факультет, Кафедра новітньої історії України. 18 жовтня 2019 р.

Коментарі ()

    Ви повинні авторизуватися, щоб залишати коментарі.