Мотиви обрядової поезії

Мотиви обрядової поезії

Обрядове величання. Поезія родинно-господарського побуту. Ми заглянули, наскільки можливо, до річного обороту сільськогосподарського українського життя, збираючи…

Язичницька духовна верства

Язичницька духовна верства

Розглядаючи духовну верству слов’ян, доцільно навести дослідження відомого знавця слов’янського язичництва академіка Бориса Рибакова, який з великою повагою ставився…

Білобог та Чорнобог перуняться…

Білобог та Чорнобог перуняться…

Багато сучасних дослідників закидають природнім релігіям відсутність моралі, або навіть аморальність, тобто нерозуміння добра і зла. І дійсно, прихильник, наприклад,…

Українські символи та священні знаки

Українські символи та священні знаки

Щоб відновити в пам’яті народу глибинний філософський зміст української етнічної культури, слід вивчити всі відомі космогонічні знаки, які існували на нашій землі…

Еротичні імплікації рослинної символіки в українській календарній обрядовості (Повна стаття)

Еротичні імплікації рослинної символіки в українській календарній обрядовості (Повна стаття)

Наприкінці XX століття новий сплеск інтересу до різних аспектів ритуалу як одної з найдавніших і, без перебільшення, найзагадковіших форм культури видається закономірним…

Проблема Української Віри

Проблема Української Віри

Історія України, як вона зачинається у хроніках християнських літописців, відбиває маленьку і тільки пізню частину справжньої і старовинної історії України. Ні один…

Всі «за» та «проти» Велесова Книга

Всі «за» та «проти» Велесова Книга

Перші публікації текстів, знятих з дощечок Ізенбека, мали б стати сенсаційною подією: знайдення будь-якого документа, який допомагає заглянути в сиву давнину і краще…

Джерело сили української культури

Джерело сили української культури

Перш за все треба сказати, що разом із знищенням Української держави пропали цілі поклади скарбів українського фолькльорного мистецтва і культури. Доступними для…

Аналіз Велес Книги

Аналіз Велес Книги

Дорогі Друзі! Вже від довшого часу доходять до Вас, напевно, глухі вісті про найстарші старослов'янські тексти, що їх називають «Дощечками Ізенбека», або «Влесовою…